• Home

Notaris
Een notaris kent in Duitsland vrijwel dezelfde taken als in Nederland.
Een aantal zaken die anders geregeld zijn en waar u dus rekening mee dient te houden, zijn de volgende:

Overeenkomst
De notaris is verplicht het "Grundbuch" te controleren alvorens hij of zij een koopakte opmaakt. In Duitsland moet men voor het verwerven van eigendom twee overeenkomsten afsluiten te weten:
de koopovereenkomst (Kaufvertrag ) en de overeenkomst (Auflassung) waarin staat dat beide partijen het eens zijn dat het eigendom van het stuk grond en de woning aan de koper kan worden overgedragen. Dit wordt meestal vastgelegd in één overeenkomst om kosten te besparen.

Duitse kadaster (Grundbuch)
Vervolgens dient het eigendom op uw naam te worden ingeschreven in het 'Duitse' kadaster (Grundbuch). Hierin kan de notaris vinden welke belastingen er op de grond rusten en of de grond belast is met eventuele beperkingen. De notaris heeft de plicht u alle teksten voor de bekrachtiging voor te lezen. In Duitsland is het niet gebruikelijk om een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te laten nemen. Dus eenmaal getekend, betekent dat u aan de koop gebonden bent, want een zogenaamd “voorlopig koopcontract” kennen we in Duitsland niet.
Regel daarom vooraf uw financiering goed.

Op eventuele vragen die u hem achteraf stelt dient de notaris uitgebreid in te gaan. Hiervoor mag de notaris geen kosten in rekening brengen. Een notaris ontvangt in Duitsland een vooraf vastgesteld tarief. De uiteindelijke lengte van de afspraak is hierbij van geen enkele invloed.

huis in Duitsland kopen | notaris

Inschrijving in het Grundbuch is de enige geldige eigendomsbepaling. Na inschrijving heeft u de juridische eigendom verworven.
De inschrijving in het Grundbuch kan enige tijd in beslag nemen; soms weken tot maanden. In de tijd tussen ondertekening van de koopakte en inschrijving in het Grundbuch kan de eigendom aan een derde worden overgedragen of een schuldeiser van de verkoper de executie van de grond en bebouwing proberen te bewerkstelligen. De koper kan zich hier tegen beschermen. De koper doet dit door middel van een aantekening ( Auflassungsvormerkung ) in het Grundbuch die door de notaris wordt opgesteld. In deze aantekening staat wat betreffende partijen zijn overeengekomen. Doordat dit bij de notaris heeft plaatsgevonden, dient men zich ook te houden aan hetgeen in de aantekening is vastgelegd.

Zodra de aantekening heeft plaatsgevonden in het Grundbuch zal de notaris betreffende partijen benaderen en berichten dat vanaf dat moment de koopprijs betaald dient te worden.

In Duitsland maakt het in principe niet uit of u de woning al in gebruik heeft genomen of de koopprijs heeft betaald, de inschrijving in het Grundbuch is het enige moment waarop de eigendom wordt overgedragen. U moet dus nooit de koopprijs al voldoen wanneer de aantekening of de eigendomsoverdracht nog niet kan plaatvinden.

Belastingdienst
De notaris dient de belastingdienst in te lichten. Deze stuurt vervolgens de aanslag voor de overdrachtsbelasting op naar de koper.

Wanneer u deze belasting betaalt heeft, wordt door de belastingdienst een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Een notaris heeft de taak de eigendomsoverdracht bij het kadaster aan te vragen.

Kosten bij aankoop van Duits onroerend goed
-makelaarskosten
-notariskosten
-inschrijvingskosten in het Grundbuch
-overdrachtsbelasting
-Makelaarskosten: circa 4 tot 6,5 %
-Globale totale notariskosten en kosten voor registratie in het kadaster
  (over de aankoopsom): circa 1 tot 2 %

-Duitse overdrachtsbelasting: 3,5 %
-Afsluitkosten hypotheek: circa 1,0 %

In totaal komt men op 7 tot 13 % aan bijkomende kosten.

Heeft u klachten over uw notaris? Dan kunt u altijd terecht bij de arrondissementsrechtbank.

Recent aanbod